SPOLBYT, s.r.o. Poprad
Tomášikova 2940/2
058 01 Poprad, Slovensko
Kontakty
Ústredňa tel: 052/77 33 778
fax: 052/77 33 776
e-mail: spolbyt@spolbyt.sk
Zákaznícke centrum tel: 0903 550 600
e-mail: sijartova@spolbyt.sk
Obch.-prev.odd.
(Údržba)

tel: 0903 771 125
e-mail: repkova@spolbyt.sk
Pokladničné hodiny
Pondelok   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Stránkové hodiny
denne   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
obed. prestávka 12:00 - 13:00

Činnosti spoločnosti

- Zatepľovanie obytných budov

- Výmeny rozvodov SV, TÚV, kanalizácie a plynu

- Generálne opravy balkónov

- Rezanie panelov

- Stavebné úpravy vestibulov, spoločných priestorov

- Prestavby jadier

 
Stavebná činnosť
...
 

Nadstavba bytového domu „ RYSY“ Tatranská Štrba

 

Obytný dom na ktorom sa uskutočnila plánovaná výstavba je situovaný v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier v obci Tatranská Štrba na ulici Štefánikovej. Na jestvujúcom bytovom dome bola vybudovaná nadstavba jedného podlažia, zastrešením bytového domu šikmou valbovou strechou, ktorá bola riešená ako „falošná“ manzardová. Valbová strecha pokračuje pred nadstaveným podlažím ako šikmý obklad. Novopostavené byty sa nachádzajú na piatom podlaží, bytový dom je bez výťahu. Vykurovanie vo všetkých bytoch je riešené napojením na jestvujúci rozvod UK v bytovom dome. Obvodový plášť bytového domu je zateplený zatepľovacím systémom Multitherm II. hr. 8 cm s povrchovou úpravou so silikónovej omietky.


Rysy_2

 

 

V  nadstavbe obytného domu „Rysy“ je zrealizovaných 6 nových podkrovných bytov a to nasledovne:

 

Byty: č. 34 trojizbový byt s rozlohou 68,57 m2 - predaný

č. 33 trojizbový byt s rozlohou 67,02 m2

č. 32 trojizbový byt s rozlohou 67,32 m2 - predaný

č. 31 trojizbový byt s rozlohou 67,47 m2 - predaný

č. 30 dvojizbový byt s rozlohou 51,14 m2 - predaný

č. 29 trojizbový byt s rozlohou 68,59 m2

 

Výstavba bola zrealizovaná v rokoch 2008 a 2009.

 

Plán bytov na stiahnutie : Rysy.pdf

 
Fasádne štúdio

Tepelne izolačný systém MultiTherm je kontaktný zatepľovací systém, aplikovaný z vonkajšej strany konštrukcie a je určený na dodatočné zateplenie fasád existujúcich objektov, ale aj nových stavieb. V systéme je možné použiť dve alternatívy izolantov a to: polystyrén alebo minerálnu izoláciu. Z hľadiska požiarnej odolnosti stavieb je použitie tepelnej izolácie z polystyrénu limitované maximálnou výškou použitia do 22,5 m. Pri použití minerálnej tepelnej izolácie je výška použitia bez obmedzenia. Pred každou realizáciou musí byť objekt kompletne posúdený z hľadiska statického a z hľadiska stavebnej a tepelnej techniky.

- betónový povrch stien panelovej technológie, vrátane povrchov z vymývaných kamienkov,

- pórobetónové materiály s rovným upraveným povrchom,

- tehlové murivo s upraveným povrchom,

- vápenocementová omietka s dostatočne pevným povrchom,

- lignát, cetris a iné povrchy montovaných objektov,

- upravené podklady - K 01, HK 01 a pod.Prečo zatepliť?


Nezateplené murivo: Chlad preniká do muriva, bod mrazu leží uprostred muriva.

 

- strata tepelnej energie je vysoká a tepelný odpor minimálny,

- vykurovanie má nizku účinnosť,

- hrozia poruchy muriva spôsobené mrazom

- možný výskyt pliesní,

- minimálna tepelná pohoda.

 

Zateplené murivo: Bod mrazu leží mimo muriva. Murivo sa prehreje, akumuluje teplo a vyžaruje ho späť do interiéru.

 

- dobrá tepelná izolácia,

- vysoka úspora nákladov na vykurovanie - až 40-60%,

- zamedzenie vzniku tepelných mostov,

- nehrozi poškodenie muriva v dôsledku mrazu (bod mrazu mimo muriva),

- zamedzenie výskytu pliesní,

- ochrana pred hlukom, 

- vysoká pohoda bývania.

neopor_porovnanie_prechod_neopor

neopor_porovnanie_prechod_polystyren

 

Fasádne štúdio je oprávnené na základe certifikátu aplikovať zatepľovací systém MultiTherm. Odborná aplikácia systému je daná záväznou Smernicou na aplikáciu schválenou TSUS na základe vykonanej certifikácie výrobku (TO 2103A/02/0204/O/O04).

 

V prípade, záujmu nás kontaktujte, vypracujeme, na požiadanie, návrh hrúbky tepelnej izolácie a cenovú ponuku.