SPOLBYT, s.r.o. Poprad
Tomášikova 2940/2
058 01 Poprad, Slovensko
Kontakty
Ústredňa tel: 052/77 33 778
fax: 052/77 33 776
e-mail: spolbyt@spolbyt.sk
Zákaznícke centrum tel: 0903 550 600
e-mail: sijartova@spolbyt.sk
Obch.-prev.odd.
(Údržba)

tel: 0903 771 125
e-mail: repkova@spolbyt.sk
Pokladničné hodiny
Pondelok   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Stránkové hodiny
denne   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
obed. prestávka 12:00 - 13:00

Fasádne štúdio

Tepelne izolačný systém MultiTherm je kontaktný zatepľovací systém, aplikovaný z vonkajšej strany konštrukcie a je určený na dodatočné zateplenie fasád existujúcich objektov, ale aj nových stavieb. V systéme je možné použiť dve alternatívy izolantov a to: polystyrén alebo minerálnu izoláciu. Z hľadiska požiarnej odolnosti stavieb je použitie tepelnej izolácie z polystyrénu limitované maximálnou výškou použitia do 22,5 m. Pri použití minerálnej tepelnej izolácie je výška použitia bez obmedzenia. Pred každou realizáciou musí byť objekt kompletne posúdený z hľadiska statického a z hľadiska stavebnej a tepelnej techniky.

- betónový povrch stien panelovej technológie, vrátane povrchov z vymývaných kamienkov,

- pórobetónové materiály s rovným upraveným povrchom,

- tehlové murivo s upraveným povrchom,

- vápenocementová omietka s dostatočne pevným povrchom,

- lignát, cetris a iné povrchy montovaných objektov,

- upravené podklady - K 01, HK 01 a pod.Prečo zatepliť?


Nezateplené murivo: Chlad preniká do muriva, bod mrazu leží uprostred muriva.

 

- strata tepelnej energie je vysoká a tepelný odpor minimálny,

- vykurovanie má nizku účinnosť,

- hrozia poruchy muriva spôsobené mrazom

- možný výskyt pliesní,

- minimálna tepelná pohoda.

 

Zateplené murivo: Bod mrazu leží mimo muriva. Murivo sa prehreje, akumuluje teplo a vyžaruje ho späť do interiéru.

 

- dobrá tepelná izolácia,

- vysoka úspora nákladov na vykurovanie - až 40-60%,

- zamedzenie vzniku tepelných mostov,

- nehrozi poškodenie muriva v dôsledku mrazu (bod mrazu mimo muriva),

- zamedzenie výskytu pliesní,

- ochrana pred hlukom, 

- vysoká pohoda bývania.

neopor_porovnanie_prechod_neopor

neopor_porovnanie_prechod_polystyren

 

Fasádne štúdio je oprávnené na základe certifikátu aplikovať zatepľovací systém MultiTherm. Odborná aplikácia systému je daná záväznou Smernicou na aplikáciu schválenou TSUS na základe vykonanej certifikácie výrobku (TO 2103A/02/0204/O/O04).

 

V prípade, záujmu nás kontaktujte, vypracujeme, na požiadanie, návrh hrúbky tepelnej izolácie a cenovú ponuku.