SPOLBYT, s.r.o. Poprad
Tomášikova 2940/2
058 01 Poprad, Slovensko
Kontakty
Ústredňa tel: 052/77 33 778
fax: 052/77 33 776
e-mail: spolbyt@spolbyt.sk
Zákaznícke centrum tel: 0903 550 600
e-mail: sijartova@spolbyt.sk
Obch.-prev.odd.
(Údržba)

tel: 0903 771 125
e-mail: repkova@spolbyt.sk
Pokladničné hodiny
Pondelok   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Stránkové hodiny
denne   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
obed. prestávka 12:00 - 13:00

Pracovníci

Štatutárny zástupca:
Jozef Beck konateľ spoločnosti
 
Manažment spoločnosti:
Jozef Beck ml. riaditeľ
Ing. Katarína Ferenčáková ekonomická námestníčka
Zdenka Sijartová vedúca zákazníckeho centra
Anna Ruššinová vedúca účtárne
 
Ekonomický úsek:
Ing. Katarína Ferenčáková ekonomická námestníčka
Anna Ruššinová vedúca účtárne
Zuzana Liptáková účtovníčka
Tatiana Fridmanská účtovníčka
Silvia Faixová účtovníčka
 
Obchodno-prevádzkový úsek:
Radoslav Rybka vedúci prevádzky
Daniel Beck vedúci obchodno-prevádzkového oddelenia (údržba)
Marcela Repková vedúca údržby
 
Zákaznícke centrum:
Zdenka Sijartová vedúca zákazníckeho centra
Anna Mertová
asistentka riaditeľa

_______________________________________________________________________

Kontakty

 

Sekretariát:        tel:
                          fax:
052 / 77 33 778
052 / 77 33 776
spolbyt@spolbyt.sk
     
Konateľ spoločnosti: 052 / 78 91 342 konatel@spolbyt.sk
     
Riaditeľ spoločnosti: 052 / 78 91 352 riaditel@spolbyt.sk
     
Ekon. námestníčka: 052 / 78 91 351
0903 640 434
ferencakova@spolbyt.sk
     
Učtáreň: 052 / 78 91 341
Vedúca učtárne: 0903 77 88 01

0911 30 86 00
0903 61 78 00
0903 81 58 00

russinova@spolbyt.sk

faixova@spolbyt.sk
zuzana.liptakova@spolbyt.sk
fridmanska@spolbyt.sk

     
Zákaznícke centrum: 0903 55 06 00 sijartova@spolbyt.sk
   
Obchodno - prevádzkové oddelenie: 0903 61 70 00
0903 61 78 04
0903 77 11 25
rybka@spolbyt.sk
daniel@spolbyt.sk

repkova@spolbyt.sk

_______________________________________________________________________

Identifikačné údaje

SPOLBYT, s.r.o. Poprad
Tomášikova 2940/2
058 01 Poprad
Slovensko

IČO: 31 707 335
IČ DPH: SK2020514683
Bankové spojenie: ČSOB a.s. pobočka Poprad
Číslo účtu: 4004908356/7500

Označenie registra: Obchodný register Prešov, odd. Sro vl.č 2309/P