SPOLBYT, s.r.o. Poprad
Tomášikova 2940/2
058 01 Poprad, Slovensko
Kontakty
Ústredňa tel: 052/77 33 778
fax: 052/77 33 776
e-mail: spolbyt@spolbyt.sk
Zákaznícke centrum tel: 0903 550 600
e-mail: sijartova@spolbyt.sk
Obch.-prev.odd.
(Údržba)

tel: 0903 771 125
e-mail: repkova@spolbyt.sk
Pokladničné hodiny
Pondelok   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Stránkové hodiny
denne   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
obed. prestávka 12:00 - 13:00

Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť a certifikáty

 

- odborná spôsobilosť na montáž meračov pretečeného množstva vody, meračov tepla a i ch členov rozhodnutím o registrácii č. R/1-070/2002 z 11.3.2002

 

- odborná spôsobilosť v rozsahu elektrické zariadenia do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu vydaná oprávnením č.: 0113/40/07/EZ-O-E2-A/OPR zo dňa 18.122007

 

- certifikát BASF Slovensko spol. s r.o. o odbornej spôsobilosti a zaškolenia na aplikáciu produktov značky PRINCE COLOR a zatepľovacích systémov. MULTITHERM I. MULTITHERM II

 

- LICENCIA na vykonávanie prác pri zhotovovani vonkajších tepelnoizolačných systémov č. 06/027/L zo dňa 13.3.2006 vydaná Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o. v Bratislave

 

- oprávnenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (azbest) v interiéroch a exteriéroch