SPOLBYT, s.r.o. Poprad
Tomášikova 2940/2
058 01 Poprad, Slovensko
Kontakty
Ústredňa tel: 052/77 33 778
fax: 052/77 33 776
e-mail: spolbyt@spolbyt.sk
Zákaznícke centrum tel: 0903 550 600
e-mail: sijartova@spolbyt.sk
Obch.-prev.odd.
(Údržba)

tel: 0903 771 125
e-mail: repkova@spolbyt.sk
Pokladničné hodiny
Pondelok   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Stránkové hodiny
denne   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
obed. prestávka 12:00 - 13:00

Platby za byt

Prevažná časť našich klientov má zriadený bežný účet v Unibanke, malé percento v Tatrabanke, Všeobecnej úverovej banke a Československej obchodnej banke.

 

Spôsob úhrad mesačných predpisov za služby spojené s užívaním bytov:

 

1. V pokladni správcovskej firmy Spolbyt s.r.o. Poprad.

Pondelok 8.00 - 13.00 14.00 - 16.00
Štvrtok 8.00 - 13.00 14.00 - 16.00

Príjem platieb je bezplatný.

 

2. V pokladni pobočky príslušnej banky.

Vklad je možné uskutočniť každý deň na číslo účtu SVB (číslo účtu poskytneme na telefónnom čísle 052/77 33 778) podľa pokladničných hodin príslušnej pobočky cez vkladový lístok s udaním adresy platiteľa s tým, že pokladníka požiadate o zaregistrovanie Vášho mena pri nahadzovaní platby do počítača a ako variabilný symbol uvediete číslo vášho bytu.

 

3. Prevodným príkazom z Vášho účtu príslušnej banky

(napr. sporožíra) na účet SVB (číslo účtu poskytneme na telefónnom čísle 052/77 33 778). Ako variabilný symbol uvediete číslo vášho bytu. Za prevod platby účtuje každá banka svoj stanovený poplatok. V prípade zmeny výšky úhrad berte v úvahu časový sklz za ktorý príslušná banka zmenu realizuje a prípadný rozdiel uhraďte samostatnou platbou, ktoroukoľvek formou.

credit_cards