SPOLBYT, s.r.o. Poprad
Tomášikova 2940/2
058 01 Poprad, Slovensko
Kontakty
Ústredňa tel: 052/77 33 778
fax: 052/77 33 776
e-mail: spolbyt@spolbyt.sk
Zákaznícke centrum tel: 0903 550 600
e-mail: sijartova@spolbyt.sk
Obch.-prev.odd.
(Údržba)

tel: 0903 771 125
e-mail: repkova@spolbyt.sk
Pokladničné hodiny
Pondelok   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Stránkové hodiny
denne   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
obed. prestávka 12:00 - 13:00

Poplatky za správu

Poplatok za správu má v súčasnosti naša spoločnosť vo výške 6 EUR (180,75 Sk)/mesiac/ byt vrátane DPH. Mandátna zmluva upresňuje aké činnosti sú v správnom poplatku. Vo všeobecnosti sú to administratívne činnosti, ktoré sa týkajú spoločenstva pri pravidelných opakovaných úkonoch. Mimoriadne úkony týkajúce sa spoločenstva a jednotlivých vlastníkov rieši interný cenník spoločnosti (zmena vlastníka bytu, vyjadrenie k stavebným úpravám a pod.) AkékolVek požiadavky spoločenstva nad rámec správneho poplatku sú vecou vzájomnej dohody.

 

V prípade ukončenia zmluvného vzťahuje výpovedná lehota zmluvných strán 6 mesiacov.

 

Hodinová zúčtovacia sadzba spoločnosti pri výkone údržby je v súčasnosti 10,5 EUR bez DPH a sú v nej zahrnuté aj náklady za dopravu. Ako sme už vyššie uviedli, naša spoločnosť vykonáva správu a údržbu na základe mandátnej zmluvy so spoločenstvami vlastníkov bytov, ktorá sa uzatvára po výbere správcu vlastníkmi bytov a registrácii spoločenstva. Zmluvu o výkone správy používame v prípade priameho výkonu správy jednotlivým vlastníkom.

euro_1