SPOLBYT, s.r.o. Poprad
Tomášikova 2940/2
058 01 Poprad, Slovensko
Kontakty
Ústredňa tel: 052/77 33 778
fax: 052/77 33 776
e-mail: spolbyt@spolbyt.sk
Zákaznícke centrum tel: 0903 550 600
e-mail: sijartova@spolbyt.sk
Obch.-prev.odd.
(Údržba)

tel: 0903 771 125
e-mail: repkova@spolbyt.sk
Pokladničné hodiny
Pondelok   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Stránkové hodiny
denne   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
obed. prestávka 12:00 - 13:00

Predstavenie spoločnosti

Naša spoločnosť vykonáva komplexnú správu a údržbu bytového a nebytového fondu. Tu by sme chceli zvýrazniť skutočnosť komplexnej činnosti, vzhľadom na to, že našu spoločnosť oslovujú aj bytové domy v správe konkurenčných firiem. Pre výkon uvedenej činnosti máme odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v správe bytov, ako štátnych tak aj družstevných. Keďže naša spoločnosť sa špecializuje na správu samostatných právnych subjektov, t.j. spoločenstiev vlastníkov bytov, vykonávame samotnú správu a údržbu na základe mandátnej zmluvy.

V súčasnosti zamestnáva naša spoločnosť 12 THP pracovníkov a ostatných výkonných pracovníkov v rozpätí 25 až 40 osôb v závislosti od sezónnych prác.

Mimo prác spadajúcich do správneho poplatku, ktoré definujeme v mandátnej zmluve (ako hlavne vedenie účtovníctva, uzatváranie zmlúv, vystavovanie predpisov za služby spojené s užívaním bytu a ich vyúčtovanie atd'.) vykonávame aj ďalšie činnosti akéhokolVek charakteru z tejto oblasti na základe požiadavky našich klientov. Neoddeliteľhou súčasťou našej činnosti je aj právne poradenstvo, ktoré je z časti súčasťou správneho poplatku.

 

S pozdravom

Jozef Beck, riaditeľ spoločnosti