SPOLBYT, s.r.o. Poprad
Tomášikova 2940/2
058 01 Poprad, Slovensko
Kontakty
Ústredňa tel: 052/77 33 778
fax: 052/77 33 776
e-mail: spolbyt@spolbyt.sk
Zákaznícke centrum tel: 0903 550 600
e-mail: sijartova@spolbyt.sk
Obch.-prev.odd.
(Údržba)

tel: 0903 771 125
e-mail: repkova@spolbyt.sk
Pokladničné hodiny
Pondelok   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Stránkové hodiny
denne   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
obed. prestávka 12:00 - 13:00

Správa bytových a nebytových priestorov

Správa a údržba bytového fondu je široko spektrálna oblasť problematiky v prevažnej miere v oblasti ekonomickej, technickej a právnej. Naša spoločnosťje na trhu od roku 1995. Poskytuje a zabezpečuje komplexnú činnosť v oblasti správy a údržby. Disponujeme odborníkmi v príslušných oblastiach s dlhoročnými skúsenosťami. Pracovníci vedenia spoločnosti majú prax v oblasti správy bytov v osobnom vlastníctve, štátnych bytov, družstevných bytov a v oblasti energetiky.

 

Spoločnosť spravuje toho času cca 3000 bytov, kde v 59 prípadoch je naším partnerom spoločenstvo vlastníkov bytov a v jednom prípade ide o priamy výkon správy na základe zmluvy o výkone správy. Ostatné referencie, prípadne priamy kontakt na niektorých našich klientov zabezpečíme v prípade potreby pri osobnom kontakte.

 

Pre získanie informácie by sme Vám chceli vyšpecifikovať nasledovné najdôležitejšie vykonávané činnosti:


- vedenie podvojného účtovníctva spoločenstva,

- rozúčtovanie nákladov spojených s bývaním,

- vystavovanie predpisov úhrad spojených s užívaním bytov a ich zmeny,

- zabezpečovanie kompletnej administratívnej agendy vo vzťahu k orgánom štátnej správy (daňový úrad, štatistický úrad a pod.),

- právne, energetické a ekonomické poradenstvo,

- zabezpečovanie činnosti súvisiacich s vyhradenými technickými zariadeniami,

- zabezpečenie dodávky médií (voda, UK a pod.),

- zastupovanie SVB vo vzťahu k tretím subjektom,

- zabezpečovanie opráv a údržby spoločných častí, zariadení a rozvodov domu,

- komplexné poradenstvo pri vybavovaní úveru,

- stavebnú činnosť ako je zatepľovanie bytových domov, výstavba podkroví a pod. S vybavením všetkých potrebných podkladov a povolení (vybavenie stavebného povolenia, projektovej dokumentácie a pod.),

- kompletný servis pri vzniku spoločenstva vlastníkov bytov od vypovedania výkonu správy až po registráciu na Krajskom úrade v Prešove,

uctovnictvo