SPOLBYT, s.r.o. Poprad
Tomášikova 2940/2
058 01 Poprad, Slovensko
Kontakty
Ústredňa tel: 052/77 33 778
fax: 052/77 33 776
e-mail: spolbyt@spolbyt.sk
Zákaznícke centrum tel: 0903 550 600
e-mail: sijartova@spolbyt.sk
Obch.-prev.odd.
(Údržba)

tel: 0903 771 125
e-mail: repkova@spolbyt.sk
Pokladničné hodiny
Pondelok   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Stránkové hodiny
denne   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
obed. prestávka 12:00 - 13:00

Technická vybavenosť

Technická vybavenosť spoločnosti

 

Spoločnosť SPOLBYT, s.r.o. Poprad zamestnáva v súčasnosti 12 THP pracovníkov a ostatných výkonných pracovníkov v rozpätí 25 až 40 osôb v závislosti od sezónnych prác. Štruktúra vzdelania zamestnancov spoločnosti je nasledovná:

 

- 10% vysokoškolské 
- 42% úplne stredné 
- 48% stredné odborné

 

Technické vybavenie spoločnosti v strediskách stavby a údržby pre realizáciu prác je v súčasnosti nasledovné:

 

nákladný automobil
dodávkový automobil
osobné automobily
závesná lávka
búracie kladivá
vŕtacie kladivá
lešenie