SPOLBYT, s.r.o. Poprad
Tomášikova 2940/2
058 01 Poprad, Slovensko
Kontakty
Ústredňa tel: 052/77 33 778
fax: 052/77 33 776
e-mail: spolbyt@spolbyt.sk
Zákaznícke centrum tel: 0903 550 600
e-mail: sijartova@spolbyt.sk
Obch.-prev.odd.
(Údržba)

tel: 0903 771 125
e-mail: repkova@spolbyt.sk
Pokladničné hodiny
Pondelok   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Stránkové hodiny
denne   8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
obed. prestávka 12:00 - 13:00

Údržba bytových domov

Spoločnosť Spolbyt vykonáva údržbárske práce pre nami spravované SVB i pre ostatné obytné domy prípadne fyzické a právnické osoby.

 

Stredisko údržby ponúka nasledovné práce:

-          elektroinštalačné práce (montáž bytových telefónov a dorozumievacieho zariadenia)

-          maliarske práce

-          vodoinštalačné a kúrenárske práce

-          montáž a dodávka prietokomerov TÚV a SV

-          obkladačské a dlaždičské práce

-          odborné prehliadky elektroinštalácie, bleskozvodov a plynovodov

-          nastrelovanie a montáž RMK, RME na radiátoroch

 

logo

 

Stredisko údržby zamestnáva kvalifikovaných pracovníkov z uvedených oblastní činnosti, má platný certifikát na montáž prietokom e rov vody a meračov tepla a platné oprávnenie na vykonávanie elektroinštalačných prác.

Na objednané práce je dohodnutá predbežná cena v prípade väčšieho obsahu prác je požadovaná od vlastníkov záloha, ktorá je zúčtovaná po vykonaní prác a vystavení faktúry.

Minimálna cena za vykonanú prácu je vo výške 12,50 Eur bez DPH

Príjem žiadaniek na opravy, žiadosti o predbežné kalkulácie prác môže dohodnúťs vedúcim údržby, alebo s pracovníčkou strediska údržby na tel. čísle spoločnosti 052/77 33 778, prípadne na e mailovej adrese: udrzba@spolbyt.sk